Han So Hee

THUỶ LỤC! 16: Good Charlotte's Youth Authority (có Jeff Bakalar)

ĐẠI HỘI! 16: Good Charlotte’s Youth Authority (có Jeff Bakalar)

“,” tương quan “:” [timestamp] “,” cmsid “: 2569866,” vid “: 17358,” pp “:” vpaid_js “},” custParams “: {” ptype “:” video_show_ep Chap “,” cid ” : “gb-2970-21315”, “partner”: “desktop /giantbomb.com”, “vid”: 17358}, “soundBasedSize”: {“normal”: “640×480”, “mute”: “640×483”, “none”: “640×480”}}, “adPartner”: “desktop /giantbomb.com”, “ageGateCookieName”: “videoAgeGateBirthday”, “autoplay”: false, “cms”: “pi”, “countdownTime”: 0 , “cuePoints”: null, “datePublished”: 1637258400, “desktopAdPartner”: “desktop% 2Fgiantbomb.com”, “device”: “other”, “DiagnosticsUniqueKey”: “3c493512392b6deaf47cfc09533a8fbd”, “gb-Guid”: ” 17358 “,” id “: 17358,” isDevice “: false,” isLiveStream “: false,” lengthSeconds “: 4342,” mapp “:” giantbomb “,” mobileAdPartner “:” mobile_web% 2Fgiantbomb.com_mobile “,” partner ” : “giantbomb”, “postPlayMax”: 5, “premium”: false, “savePosition”: {“api”: {“setSavedTime”: “/api /video /save-time /”, “deleteSavedTime” : “/api /video /delete-save-time /”, “markWished”: “/api /video /mark-watching /”}, “cookieName”: “video17358_savedPos”, “saveTime “: 0},” screenMediumThumb “: “https: ///a /uploads /screen_medium /28 /288354 /3328489-gc.png”, “seekablePlaybacks”: [“html5″,”uvpjs”], “share”: {“linkUrl”: “https: ///shows /albummer-16-good-charlottes-young-Authority-features-jeff-bakalar /2970-21315 /free-video” , “nhúngUrl”: “https: ///videos /nhúng /17358 /”, “nhúngHtml”: {“640″: ” “,” 480 “:” “}},” siteType “:” web đáp ứng “,” startMuted “: false,” startTime “: 0,” title “:” ALBUMMER% 21% 2016% 3A% 20Tốt % 20Charlotte% 27s% 20Youth% 20Authority% 20% 28featuring% 20Jeff% 20Bakalar% 29 “,” tracking “: [{“name”:”SiteCatalyst”,”category”:”qos”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”charSet”,”value”:”UTF-8″},{“name”:”currencyCode”,”value”:”USD”},{“name”:”siteType”,”value”:”responsive web”},{“name”:”trackingServer”,”value”:”saa.giantbomb.com”},{“name”:”visitorNamespace”,”value”:”cbsinteractive”},{“name”:”heartbeatTrackingServer”,”value”:”newimagitasinc.hb.omtrdc.net”},{“name”:”heartbeatVisitorMarketingCloudOrgId”,”value”:”3C66570E5FE1A4AB0A495FFC@AdobeOrg”},{“name”:”partnerID”,”value”:”giantbomb”},{“name”:”siteCode”,”value”:”giantbomb”},{“name”:”brand”,”value”:”giantbomb”},{“name”:”account”,”value”:”cbsigiantbombsite”},{“name”:”edition”,”value”:”us”}]}, {” name “:” ComScore_ss “,” category “:” qos “,” đã bật “: true,” params “: [{“name”:”c2″,”value”:”31824268″},{“name”:”publishersSecret”,”value”:”2cb08ca4d095dd734a374dff8422c2e5″},{“name”:”c3″,”value”:””},{“name”:”partnerID”,”value”:”giantbomb”},{“name”:”c4″,”value”:”giantbomb”}]}, {” name “:” NielsenTracking “,” category “:” tracking “,” enable “: true,” params “: [{“name”:”host”,”value”:”https://secure-us.imrworldwide.com/cgi-bin/m?”},{“name”:”scCI”,”value”:”us-200330″},{“name”:”scC6″,”value”:”vc,c22″}]}, {“name”: “MuxQOSPluginJS”, “category”: “qos”, “enable”: true, “params”: [{“name”:”propertyKey”,”value”:”b7d6e48b7461a61cb6e863a62″}]}], “trackingAccount”: “cbsigiantbombsite “,” trackingPrimaryId “:” cbsigiantbombsite “,” trackingSiteCode “:” gb “,” userId “: 0,” uvpHi5Ima “:” https: //s0.2mdn.net /allow eam /html5 /ima3.js “,” uvpc “:” “,” uvpjsHostname “:” ////mt-rv-v1.giantbomb.com /1637379248_92ef97b300565093a905cdb4f0acf2 /bb148a57r48 /v5748 21 2021 /11 /17 /016_Albummer_GoodCharlotte_700,1000,1800,2500,3200,5000,8000,master.m3u8 “,” adaptive_dash “:” https: //mt-rv-v1.giantbomb.com /1637379248_92ef97b300565093a905cdb4f0acf2bb148a5748_21 /vr /2021 /11 /17 /016_Albummer_GoodCharlotte_700,1000,1800,2500,3200,5000,8000,master.mpd “,” adaptive_hv-v1 “https: .giantbomb.com /1637379248_92ef97b300565093a905cdb4f0acf2bb148a5748_21 /vr /2021 /11 /17 /016_Albummer_GoodCharlotte_8000,master.m3u8 “,” adaptive_high “:” https: /17 /016_Albummer_GoodCharlotte_8000,master.m3u8 “,” adaptive_high “:” https: // 1637379248_92ef97b300565093a905cdb4f0acf2bb148a5748_21 /vr /2021 /11 /17 /016_Albummer_GoodCharlotte_2500,master.m3u8 “,” adaptive_low “:” https: //mt-rv-v1.giant mb.com /1637379248_92ef97b300565093a905cdb4f0acf2bb148a5748_21 /vr /2021 /11 /17 /016_Albummer_GoodCharlotte_700,master.m3u8 “,” adaptive_restricted “:” https: ” /vr /2021 /11 /17 /016_Albummer_GoodCharlotte_700,1000,1800,2500,master.m3u8 “},” videoType “:” video theo yêu cầu “,” đã xemCookieDays “: 1,” đã xemCookieName “: “watchingVideoIds”} “tabindex=” 0 “>

Bạn muốn chúng tôi ghi nhớ cài đặt này cho tất cả các thiết bị của bạn?

Đăng ký hoặc Đăng nhập ngay!

Vui lòng sử dụng trình duyệt hỗ trợ video html5 để xem video.

Video này có định dạng tệp không hợp lệ.

Rất tiếc, bạn không thể truy cập nội dung này!

ALBUMMER!

Tuần này chúng ta đang nói về album năm 2016 từ album sau thời gian gián đoạn của chồng Cameron Diaz , Cơ quan Thanh niên tốt của Charlotte. Và hãy nhìn xem, Jeff Bakalar tham gia chương trình vì anh ấy có nghĩa vụ phải làm như vậy theo hợp đồng!

Đội ngũ đằng sau Hai phút đến đêm khuya ở đây để đánh giá lại một số album đã được phê bình nghiêm túc nhất hiện có!

Ngày 18 tháng 11 năm 2021

Đăng bởi: Jeff B.

Mới nhất đầu tiên

Mới nhất đầu tiên

Cũ nhất trước

Back to top button