Han So Hee

Súp trong chai: Re: Nourish tìm cách gia nhập 'danh mục FMCG phát triển nhanh nhất' của UAE

Súp trong chai: Re: Nourish tìm cách gia nhập ‘danh mục hàng tiêu dùng nhanh phát triển nhanh nhất’ của UAE Thương hiệu súp tươi Re: Nourish đã đặt mục tiêu chinh phục danh mục súp “phát triển nhanh nhất” ở Trung Đông, đặc biệt là Hoa Kỳ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), bằng cách chơi trên các thông tin xác thực lành mạnh và lành mạnh của các sản phẩm đóng chai của mình …

Back to top button