Han So Hee

Ria Ricis đánh bại Atta Halilintar để trở thành Youtuber có nhiều người đăng ký nhất ở Indonesia

Ria Ricis đánh bại Atta Halilintar để trở thành Youtuber có nhiều người đăng ký nhất ở Indonesia – ShowBiz Liputan6.com

Ngoài Ricis Official, Ria Ricis còn có các kênh YouTube khác, đó là RICIS TV và Rumah Ricis. Kênh YouTube của RICIS TV có 4,28 triệu người đăng ký, trong khi Rumah Ricis có 4,19 triệu người đăng ký. Ria Yunita ban đầu cũng đã có được hàng chục triệu người theo dõi trên Instagram và TikTok. Hiện tại, tài khoản Instagram của Ria Ricis (riaricis1795), có 28,6 triệu người theo dõi. Trong khi đó, tài khoản TikTok chính thức của Ria Ricis có 22,5 triệu người theo dõi.

Back to top button