Han So Hee

Ngày 17 tháng 11: Các cửa hàng có mở cửa không?

Ngày 17 tháng 11: Các cửa hàng có mở cửa không?

Không dễ dàng để biết các cửa hàng mở cửa vào ngày lễ nào, cũng như không có bất kỳ công cụ hợp lý nào. Vậy chính xác thì ngày nay nó như thế nào?

Các chuỗi bán lẻ hoặc trung tâm mua sắm mở cửa vào ngày 17/11.

Vào Ngày Đấu tranh cho Tự do và Dân chủ, các chuỗi cửa hàng ăn uống, chợ sở thích, mạng lưới nội thất và cửa hàng có thể mở cửa trong giờ mở cửa bình thường.

Các hạn chế bán hàng vào các ngày lễ được chọn tại các cửa hàng trên 200 mét vuông áp dụng từ cuối năm 2016. Các cửa hàng lớn phải đóng cửa vào Ngày đầu năm mới, Thứ Hai Phục sinh, ngày 8 tháng 5, ngày 28 tháng 9, ngày 28 tháng 10 và ngày 25 và 26 tháng 12

Back to top button