Elon Musk

Elon Musk đề xuất bán 10% cổ phiếu Tesla của mình trong một cuộc thăm dò trên Twitter

Elon Musk đề xuất bán 10% cổ phiếu Tesla của mình trong một cuộc thăm dò trên Twitter

Back to top button