Han So Hee

ĐÂY LÀ GIA ĐÌNH CỦA MUAMER ZUKORLIC, bỏ lại 8 đứa con

ĐÂY LÀ GIA ĐÌNH CỦA MUAMER ZUKORLIC Bỏ lại tám đứa con

Lễ tưởng niệm cố nghị sĩ đã được tổ chức tại Quốc hội Serbia hôm nay và Mufti Muamer Zukorlić đột ngột qua đời.

Các đồng nghiệp của ông trong quốc hội và lãnh đạo nhà nước đã gửi thư cho ông tại quốc hội ngày hôm nay, và Tổng thống Aleksnadar Vučić cũng đã có bài phát biểu.

Alo.rs/DR

Mufti Zukorlić để lại tám đứa con, mỗi đứa bốn đứa sau cuộc hôn nhân với hai người vợ. Gia đình tham dự giỗ trong Hội hôm nay.

Đứng đầu đảng mà ông đứng đầu – Đảng Tự do và Hòa giải, ông được kế vị bởi con trai ông Usama Zukorlić.

<a data-caption="

Alo.rs/D.R.

” data-fancybox=”gallery-13221″ data-slika=”1″ href=”/data/images/2021-11-17/578428_20211117-141926_iff.jpg”>

ĐÂY LÀ GIA ĐÌNH CỦA MUAMER ZUKORLIC, bỏ lại 8 đứa con

Alo.rs/DR

Xem thư viện

<a data-caption="

Alo.rs/D.R.

” data-fancybox=”gallery-13221″ data-slika=”2″ href=”/data/images/2021-11-17/578427_20211117-141957_iff.jpg”>

ĐÂY LÀ GIA ĐÌNH CỦA MUAMER ZUKORLIC, bỏ lại 8 đứa con

Alo.rs/DR

Xem thư viện

<a data-caption="

Alo.rs/D.R.

” data-fancybox=”gallery-13221″ data-slika=”3″ href=”/data/images/2021-11-17/578426_20211117-135129-1_iff.jpg”>

ĐÂY LÀ GIA ĐÌNH CỦA MUAMER ZUKORLIC, bỏ lại 8 đứa con

Alo.rs/DR

Xem thư viện

<a data-caption="

Alo.rs/D.R.

” data-fancybox=”gallery-13221″ data-slika=”4″ href=”/data/images/2021-11-17/578406_20211117-135023_iff.jpg”>

Alo.rs/DR

ĐÂY LÀ GIA ĐÌNH CỦA MUAMER ZUKORLIC, bỏ lại 8 đứa con Xem thư viện

<a data-caption="

Alo.rs/D.R.

” data-fancybox=”gallery-13221″ data-slika=”5″ href=”/data/images/2021-11-17/578405_20211117-135129_iff.jpg”> <a data-caption="

Alo.rs/D.R.

” data-fancybox=”gallery-13221″ data-slika=”5″ href=”/data/images/2021-11-17/578405_20211117-135129_iff.jpg”> ĐÂY LÀ GIA ĐÌNH CỦA MUAMER ZUKORLIC, bỏ lại 8 đứa con

Alo.rs/DR

Xem thư viện

<a data-caption="

Alo.rs/D.R.

” data-fancybox=”gallery-13221″ data-slika=”6″ href=”/data/images/2021-11-17/578404_20211117-135127_iff.jpg”>

Alo.rs/DR

Xem thư viện

<a data-caption="

Alo.rs/D.R.

” data-fancybox=”gallery-13221″ data-slika=”7″ href=”/data/images/2021-11-17/578403_20211117-135125_iff.jpg”>

ĐÂY LÀ GIA ĐÌNH CỦA MUAMER ZUKORLIC, bỏ lại 8 đứa con Alo .rs/DR

ĐÂY LÀ GIA ĐÌNH CỦA MUAMER ZUKORLIC, bỏ lại 8 đứa con ĐÂY LÀ GIA ĐÌNH CỦA MUAMER ZUKORLIC, bỏ lại 8 đứa con Xem bộ sưu tập

<a data-caption="

Alo.rs/D.R.

” data-fancybox=”gallery-13221″ data-slika=”8″ href=”/data/images/2021-11-17/578401_20211117-133435_iff.jpg”>

ĐÂY LÀ GIA ĐÌNH CỦA MUAMER ZUKORLIC, bỏ lại 8 đứa con

Alo.rs/DR

Xem bộ sưu tập

Back to top button