Han So Hee

Đây là 326 bài tập trực tiếp trên Instagram POPSUGAR Fitness để truyền cảm hứng cho bạn vận động!

Đây là 326 bài tập trực tiếp trên Instagram POPSUGAR Fitness để truyền cảm hứng cho bạn vận động!

Bạn cần một chút động lực tập luyện tại nhà? Chúng tôi đang hợp tác với các huấn luyện viên chuyên nghiệp trên trang Instagram POPSUGAR Fitness của chúng tôi để hướng dẫn bạn thông qua các bài tập trực tiếp đầy cảm hứng, tăng cường cơ bắp và tim đập mạnh. Trong trường hợp bạn bỏ lỡ bất kỳ bài tập nào, chúng tôi sẽ thêm chúng vào nguồn cấp dữ liệu Instagram của POPSUGAR Fitness và tổng hợp chúng ở đây để bạn có thể theo dõi khi có thời gian. Chọn trong số hơn 300 bài tập bao gồm HIIT, dance cardio và yoga. Hãy sẵn sàng để đổ mồ hôi và vui vẻ, và hãy theo dõi Instagram của chúng tôi để biết thêm nhiều bài tập trực tiếp hơn nữa!

Back to top button