Donald Trump

Dân chủ Mỹ và Quyền lực mềm

Dân chủ Mỹ và Quyền lực mềm

Khi Tổng thống Joe Biden gặp gỡ các nhà lãnh đạo đồng cấp tại COP26, nhiều người đặt câu hỏi rằng quyền lực mềm của Mỹ đã bị tổn hại nặng nề như thế nào sau nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump. Đúng, Trump đã vứt bỏ các chuẩn mực dân chủ cần được khôi phục, nhưng văn hóa Mỹ vẫn giữ được nguồn sức bật tuyệt vời mà những người bi quan thường đánh giá thấp.

Đọc toàn bộ bài viết »

Back to top button