Han So Hee

Chủ đề Xbox 360 đã được phát hành cho Xbox Series S / X

Chủ đề Xbox 360 đã được phát hành cho Xbox Series S/X Đó là sinh nhật lần thứ 20 của tôi. May mắn thay, điều này đã không ngăn Microsoft dành nhiều tình cảm hơn cho các máy chơi game thành công nhất của họ. Chúng ta đang nói về Xbox 360, đã bán được 84 triệu chiếc sau khi phát hành vào năm 2005.

Một chủ đề động dựa trên Xbox 360 hiện đã chính thức ra mắt miễn phí. Truy cập tài khoản Twitter của Larry “Major Nelson” Hryb để xem nó trông như thế nào khi được sử dụng. Chủ đề này có thể được áp dụng cho Xbox One và Xbox Series S/X, nhưng chỉ có phiên bản sau mới có phiên bản hoạt hình.

已為 Xbox Series S/X 釋出了 Xbox 360 主題

Back to top button