Han So Hee

Ảnh chụp nhanh trong ngày: Chi tiết “đáng kinh ngạc” trong Battlefield 2042

Hình ảnh trong ngày: Những chi tiết “khó tin” trong Battlefield 2042

Nguyên tắc rất đơn giản: mỗi ngày trong tuần, lúc 7 giờ tối, hãy tìm một hình ảnh bất thường hoặc hài hước dưới dạng hình ảnh, GIF hoặc video, có liên quan đến trò chơi điện tử, công nghệ cao hoặc lĩnh vực đam mê tạo nên tin tức hoặc những thứ hóa ra hoàn toàn vượt thời gian.

Back to top button