ข้อมูลสินค้า

เน็ตบ้าน Cat – เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาสินค้ายอดนิยม

เน็ตบ้าน Cat เป็นข้อมูลที่คุณสนใจค้นหาหรือไม่ เว็บไซต์ mayachung.com จะแนะนำข้อมูลล่าสุดและถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ เน็ตบ้าน Cat ในบทความนี้!

Video: เน็ตบ้านเลือกได้ C internet BY CAT

คุณกำลังดูวิดีโอ เน็ตบ้านเลือกได้ C internet BY CAT ล่าสุดที่อัปเดตจากช่อง NT Broadband BIZ จากวันที่ 2018-10-29 โดยมีคำอธิบายว่า ด้านล่าง

เน็ตบ้านเลือกได้ จะแรงส์ทั้งวัน หรือมันส์ทั้งคืน เสาร์-อาทิตย์สปีดแรงตลอด 24 ชั่วโมง สมัครเลยเริ่มต้นแค่ 590 บาทต่อเดือน https://goo.gl/DECrmG
#happynet #cinternet #cinternet100เมก590บาท #workalldayplayallnight

ข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับ เน็ตบ้าน Cat:

C internet by CAT – NT Broadband

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครบริการ

สมัครบริการ

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ C internet by CAT – NT Broadband…

มีความสุขทุกวันกับ CAT Privilege ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก – NT Broadband


Tuesday, 03 August 2021

/
Published in NEWS

เงื่อนไข CAT Privilege

 • ลูกค้าบุคคลที่ใช้บริการ C internet และ my ซึ่งไม่รวมลูกค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่, นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs
 • Point คำนวณจากการชำระค่าบริการทุก 25 บาทจะเท่ากับ 1 Point โดยจะคำนวณจากการชำระค่าสินค้าและบริการดังนี้
  • ลูกค้า C internet และ my postpaid ได้รับ Point เมื่อชำระยอดค่าบริการเต็มจำนวน ตามกำหนดภายใน 3 วันทำการ
  • ลูกค้า my prepaid ได้รับ Point จากยอดค่าใช้บริการในแต่ละเดือน โดยจะได้รับ Point ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • Point มีอายุ 2 ปี โดยจะหมดอายุพร้อมกัน วันที่ 31 ธ.ค.2565

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ มีความสุขทุกวันกับ CAT Privilege ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก – NT Broadband…

SPACE ให้สัมผัสประสบการณ์วาร์ปสปีดหมื่นเม็กแรงสุดทะลุโลก - NT Broadband

NT ValueMAX Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออพติกแท้ 100% คุ้มเต็มแมกซ์ – NT Broadband

 1. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 2. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นรอบบิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 3. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ NT ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
 4. กรณีระดับความเร็ว 1 Gbps ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ NT มีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับความเร็วดังกล่าวและรองรับระดับความเร็วเฉพาะใช้ผ่านสาย LAN เท่านั้น
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้เหมาะสำหรับให้บริการบุคคลทั่วไป โดยการให้บริการจะเป็นมาตรฐานลูกค้า บ้านพักอาศัย
 6. ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ตลอดระยะเวลาในการใช้งาน โดยระดับความเร็ว สูงสุดที่จะให้บริการได้ขึ้นกับศักยภาพของคู่สายของ NT
 7. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ Hi-speed internet ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริม การขายนี้ หรืออัตราพิเศษตามที่ NT กำหนดในช่วงเวลานั้น
 8. กรณีใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริม การขายนั้นๆ สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย หากรายการส่งเสริมการขายใหม่มีราคาต่ำกว่า และรายการส่งเสริมการขายเดิมไม่ครบสัญญา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
 9. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย บริการเสริมที่ผู้ใช้บริการได้รับจะสิ้นสุดลง
 10. การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่
  • ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก NT ในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก
  • ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้มาดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตามระยะเวลาที่ …

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ NT ValueMAX Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออพติกแท้ 100% คุ้มเต็มแมกซ์ – NT Broadband…

แรงทุก Device – NT Broadband

 • *เฉพาะพื้นที่ที่รองรับความเร็วนี้เท่านั้น
 • **เฉพาะพื้นที่ที่รองรับความเร็วนี้ และใช้งานผ่านสาย LAN เท่านั้น

 • โปรโมชั่น “แรงทุก Device” สำหรับลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ และอื่นๆ สมัครภายในวันที่ 31 ธ.ค.64 เท่านั้น
 • รับสิทธิ์ยืม MESH WiFi Router 2 ตัวหรือ 3 ตัว/1 เลขหมาย CAT ID “แรงทุก Device” ตามเงื่อนไขโปรโมชั่น ทั้งนี้อาจได้รับอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไป ตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้บริการ
 • ยกเว้นค่าแรกเข้า ค่าติดตั้ง 2,000 บาท ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
 • ยกเว้นค่าเช่าอุปกรณ์ปลายทาง (CPE) 300 บาท/เดือน/ตัว (ไม่รวม Vat) และผู้ใช้บริการได้รับสิทธ์ิยกเว้นค่าประกันอุปกรณ์ 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณียกเลิก
  บริการ C internet ต้องนำส่งคืนอุปกรณ์ให้กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ จุดให้บริการของสำนักงานบริการลูกค้า กสท ในวันที่ทำการยกเลิก
  หากอุปกรณ์สูญหาย หรือชำรุดเสียหายอันเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือเกิดจากความประมาท ของผู้ใช้บริการ หรือบริวารของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ
  ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามราคาแห่งความเสียหายนั้น แต่ไม่เกินราคาตลาดของอุปกรณ์ ดังกล่าวในขณะนั้น
 • หากผู้ใช้บริการสมัครระหว่างรอบบิล ให้คำนวณค่าใช้บริการและสิทธิ์การใช้งานตามจำนวนวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Prorate) ตั้งแต่วันที่สมัครจนถึงวันสิ้นรอบบิล
 • ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการเป็นเวลาอย่างน้อย 18 รอบบิล หรือ 24 รอบบิล ตามเงื่อนไขโปรโมชั่น หากยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งและ
  ค่าลงทะเบียนในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 • ผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าแรกเข้า ค่าติดตั้ง 2,000 บาท ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ต้องใช้บริการอย่างน้อย 18 รอบบิล หรือ 24 รอบบิล หากยกเลิกบริการก่อ…

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ แรงทุก Device – NT Broadband…

SPACE ให้สัมผัสประสบการณ์วาร์ปสปีดหมื่นเม็กแรงสุดทะลุโลก – NT Broadband

⚡🌍⚡ เมื่อวันที่ 12 กพ ที่ผ่านมา ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นประธานเปิด “SPACE by CAT” และมีคุนใบเฟิร์น พิมพ์ชนก มาร่วมสร้างสีสัน ภายในงานได้โชว์วิสัยทัศน์แห่งอนาคต นำประสบการณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแรงสุดทะลุโลกกับความเร็ว 10,000 Mbps มาให้ได้สัมผัสที่ SPACE by CAT⚡🌍⚡
 พื้นที่นี้จะเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เปิดกว้างและพร้อมให้บุคคลทั่วไปมาสัมผัสประสบการณ์อินเตอร์เน็ตแรงทะลุโลก 10,000 Mbps แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่าย ⚡⚡⚡
📍📍ตามไปสัมผัสประสบการณ์เน็ตแรงทะลุมิติได้ที่ ชั้น 7 โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัล เวิลด์📍📍
#Cinternet #CinternetBYCAT #CATWARPSPEED #10000Mbps

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ SPACE ให้สัมผัสประสบการณ์วาร์ปสปีดหมื่นเม็กแรงสุดทะลุโลก – NT Broadband…

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหาเกี่ยวกับหัวข้อ เน็ตบ้าน Cat

c internet, cat internet, cat telecom, c internet by cat, net บ้าน, ืnet fiber

นอกเหนือจากข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อนี้ เน็ตบ้าน Cat คุณสามารถดูบทความเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมที่นี่

ดังนั้นเราจึงได้อัปเดตข้อมูลที่ร้อนแรงและน่าชื่นชมที่สุดเกี่ยวกับ เน็ตบ้าน Cat ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ คุณ

Back to top button